1,6 miljoner kronor till Örebro Filmförening stärker unga filmare och Live at Heart

22 februari fördelade Arvsfonden 252 miljoner kronor till 88 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Ett av dessa var Örebro Filmförenings projekt Filmbron som har fått stöd år 1 med 1 620 800 kr – med fortsättningsstöd för år 2 och 3.

Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse. Unga filmare ska ges stöd i form av utbildning, workshoppar, handledning, utrustning, kontakter och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete med film. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med nyanlända ungdomar samt unga kvinnor med filmintresse.

”Det här kommer att gör att vi kan erbjuda kunskap och inspiration till många olika filmare. Nu gör vi det möjligt för fler människor att utveckla sitt filmintresse.” säger Åke Lundström, VD för Live at Heart och projektledare för Filmbron.

Live at Heart som tagit stor del i Örebro Filmförenings engagemang kommer också att stärkas av projektstödet då mycket av Örebro Filmförenings nätverk skapas under Live at Heart-festivalen som etablerat sig som en av Sveriges största kreativa mötesplatser för filmare, musiker och branschfolk. Här är möjligheterna stora för att ungdomarna inom Filmbron att visa upp sig och knyta kontakter till den etablerade branschen.  

”Under Live at Heart träffar kreatörer, filmare och musiker branschfolk och skapar viktiga nätverk och kontakter. Det känns jättebra för oss och stärka den mötesplatsen genom att skapa utrymme för fler olika människor.” säger Åke Lundström.

Åke Lundström

VD Live at Heart AB // Projektledare Filmbron

ake@liveatheart.se

 

Om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfondens pengar har gjort och gör stor skillnad.

Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. De senaste tre åren har det beviljats mer ur fonden än någonsin tidigare. År 2015 delades 642 miljoner kronor ut. I genomsnitt är det var femte ansökan som svarar upp mot Arvsfondens kriterier och får pengar för sitt projekt. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till 2100 utvecklingsprojekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.