Filmfrukost med Örebro Filmförening och Film i Örebro län

Stöd för unga filmare tar fart

Onsdagen den 19 april anordnade föreningen tillsammans med Film i Örebro län en filmfrukost för filmare i Örebroregionen.

Föreningen presenterade projektet Filmbron som ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse. Unga filmare ska ges stöd i form av utbildning, workshoppar, handledning, utrustning, kontakter och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete med film. Runt frukostbordet fanns representanter från olika skolor, studieförbund och produktionsbolag från länet som kommer skapa möjligheter för samarbete i projektet. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med nyanlända ungdomar samt unga kvinnor med filmintresse.