Låna utrustning och hälsa på tillskott

Vi inleder med att berätta om årsmötet där den mest framstående information handlar om:

 1. Ny medlem i styrelsen i form av filmstudent Andrea Vasquez (bild till höger). Andrea kommer ursprungligen från Stockholm och studerar sitt första år på filmprogrammet, Örebro universitet, där hon även kommer leda en arbetsgrupp för föreningen. Så är du student och intresserad av vad vi gör håll utkik efter henne!
 2. Åke Lundström sitter kvar som ordförande för föreningen även 2017.
 3. För mer information och dokument finns dessa upplagda på hemsidan (verksamhetsberättelse och verksamhetsplan) samt finns tillgängliga vid förfrågan till info@orebrofilmforening.se.
 4. Medlemsavgiften för 2017 kommer ligga kvar på 100 kr…

…OCH när vi då talar om just medlemskapet så kommer man via ett medlemskap från och med idag (6e februari) kunna låna utrustning från oss. Allt man behöver göra är att maila oss på martin@orebrofilmforening.se och kolla tillgängligheten för utrustningen som behövs samt skriva en kort förklaring av projektet man söker för. Se vilken typ av utrustning som finns på vår hemsida. 

Ett nytt år med Örebro Filmförening!

Årsmöte 22e januari!

Dags för årsmöte i Örebro Filmförening den 22e januari kl 13:00 på Bio Roxy!

Välkommen till mötet är man om man varit medlem under 2016 eller blir medlem inför 2017 på plats efter mötet. Påverka mötet och rösta på förslag kan man bara göra som medlem under 2016.

Dagordning för mötet är som följer:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare och justerare för mötet
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 – Ekonomisk rapport med balans och resultaträkning
 7. Revisorns berättelse
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
 9. Förslag på verksamhetsplan för kommande år
 10. Val av ordförande på 1 år
 11. Val av två styrelseledamöter på 2 år
 12. Val av revisor (och revisorsuppleant) på 1 år
 13. Val av valberedning
 14. Styrelsens information och frågor
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Efter årsmötet visas Stanley Kubricks ”2001” på Roxy så stanna gärna kvar efter åt för att se den. Biljetter kan man köpa på plats och i vanlig ordning får medlemmar i Örebro filmförening 20 kr rabatt!

VI SES!

Örebro Filmförenings nya image!

Nya logotypen presenterad

Efter sommarens kampanj där vi i Örebro Filmförening bad allmänheten om förslag till en ny logotyp som skulle ligga till grund för föreningens nya image presenterades valet under fredagens kickoff! Tack till Semir Fific, egenföretagande grafisk designer, som tog sig tiden att designa den utvalda logotypen.

En nöjd Semir är numera hedersmedlem i vår förening och belönades med presentkort på Bio Roxy samt en Örebro Filmförening t-shirt med logotypen som motiv!

En övrigt lyckad kickoff avslutades med trevligt mingel på Rosalis Deli.

Foto: Johan Pettersson