Ett nytt år med Örebro Filmförening!

Årsmöte 22e januari!

Dags för årsmöte i Örebro Filmförening den 22e januari kl 13:00 på Bio Roxy!

Välkommen till mötet är man om man varit medlem under 2016 eller blir medlem inför 2017 på plats efter mötet. Påverka mötet och rösta på förslag kan man bara göra som medlem under 2016.

Dagordning för mötet är som följer:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare och justerare för mötet
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 – Ekonomisk rapport med balans och resultaträkning
 7. Revisorns berättelse
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
 9. Förslag på verksamhetsplan för kommande år
 10. Val av ordförande på 1 år
 11. Val av två styrelseledamöter på 2 år
 12. Val av revisor (och revisorsuppleant) på 1 år
 13. Val av valberedning
 14. Styrelsens information och frågor
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Efter årsmötet visas Stanley Kubricks ”2001” på Roxy så stanna gärna kvar efter åt för att se den. Biljetter kan man köpa på plats och i vanlig ordning får medlemmar i Örebro filmförening 20 kr rabatt!

VI SES!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *